SoCentral logo
Bli medlem

Aksel Bernhard Høymo

Lommejuristen

Jurist og grunnlegger av Lommejuristen. Opptatt av samtidens utfordringer og hvordan disse kan løses, spesielt klimakrisen. Aktiv klatrer og løper.