SoCentral logo
Bli medlem

Anders Nandrup Rylander

Thon Holding AS

Anders er bærekraftkonsulent i Olav Thon Gruppen. Han er en generalist innen bærekraft og har opparbeidet seg mye kunnskap om ulike temaer de siste årene. Som fagansvarlig for bærekraft i Olav Thon Gruppen jobber Anders på tvers av et stort konsern med flere virksomhetsområder, med hovedfokus på hotell og eiendom. Han har mange gode allierte i sin organisasjon og opptrer derfor ofte som koordinator og prosjektleder. Anders er derfor god på å skape samarbeid på tvers av fagmiljøer, og er godt kjent med hvordan man skal overbevise bedriftsledere til å ta bærekraftige valg i en hverdag som ofte er styrt av økonomi. Anders går inn i en prosjektfase for å utvikle bærekraftstrategi og langsiktige målsettinger for Olav Thon Gruppen, og ønsker derfor å knytte seg tettere til et fagmiljø som jobber med flere av de utfordringene som er relevant for hans arbeidsgiver. Derfor har han valgt å bli medlem i SoCentral for å finne inspirasjon og møte gode sparringspartnere. Anders er utdannet samfunnsviter og har tre års erfaring som bærekraftkonsulent i Olav Thon Gruppen. Han er lidenskapelig opptatt av at bedrifter må ta sitt ansvar, og er samtidig hellig overbevist om at det å ta ansvar kan være verdiskapende også for bedriftene.