SoCentral logo
Bli medlem

Ane Storhaug

Nabo Oslo

Daglig leder for NABO Oslo. Vi arbeider med å skape møteplasser der vi som medborgere kan gi hverandre støtte til å løse hverdagens utfordringer innen områdene språk, arbeid, helse og fritid. NABO Oslo ble stiftet i 2015 på bakgrunn av at eksisterende statlige integreringstiltak viser seg å ikke dekke alles behov. Det er ærlig kvinner med barn som faller utenfor, og derfor er dette NABO Oslos hovedmålgruppe de første virkeårene. Gjennom mangeårig erfaring og interesse for mekanismer knyttet til sosial inkludering og språkopplæring har jeg som en av initiativtakerne til NABO Oslo vært med å formulere et tiltak som imøtekommer noen av de mest sentrale utfordringene for inkludering i samfunnet vårt.