SoCentral logo
Bli medlem

Ann-Kristin Vervik

ECPAT Norge

Hei! Jeg er styremedlem og fagansvarlig i ECPAT Norge, en frivillig organisasjon som jobber for å bekjempe seksuell utnytting av barn. ECPAT nettverket arbeider i 92 land og har sitt internasjonale sekretariat i Bangkok, Thailand. Jeg er utdannet jurist og har vært FN ekspert i barns beskyttelse de siste seks årene. Den 1. juni starter jeg som generalsekretær i ECPAT og ser frem til å videreutvikle organisasjonen gjennom nye nettverk og partnerskap innenfor offentlig og privat sektor.