SoCentral logo
Bli medlem

Anne Grasbakken

Livsglede for eldre

Veileder og sertifisør for Livsgledehjem For å iverksette meningsfylte aktiviteter for eldre på institusjon, må kommunene systematisere dagen rundt den enkelte beboers livshistorie. Den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem, som eies og drives av Livsglede for Eldre, er et godt verktøy for å lykkes med dette. Sertifiseringsordningen bygger på det gode arbeidet som allerede gjøres, og hjelper institusjonene med å trekke nærmiljøet inn som en naturlig ressurs i eldreomsorgen. Rekruttering til både frivillighet og eldreomsorg er svært viktig for å lykkes med morgendagens omsorgsutfordringer. Gjennom våre konsepter gjør barnehagebarn, skoleelever, studenter og lokale ildsjeler en stor innsats i eldreomsorgen over hele Norge. Møtene mellom generasjoner fremmer folkehelsen, både for gammel og ung.