SoCentral logo
Bli medlem

Arnt-Olav Håøya

Ecoloop AS

Ecoloop jobber med prosjekter koblet til ressursstrømmer i samfunnet. Det jobbes med planlegging og gjennomføring av vanlige byggeprosjekter samt utviklingsprosjekter hvor fremtidens løsninger prøves ut. Vi er et 20 talls rådgivere som lokalisert i Norge og Sverige ( http://www.ecoloop.se ). I Norge ønsker vi flere ansatte/partnere.