SoCentral logo
Bli medlem

Arve Monsen

Monsens Ymse & Diverse

Målet mitt er å bruke lavteskel innføringer i friluftsliv som inkluderingstiltak i bred forstand. Jeg arbeider også med et konsept hvor skog og meditasjon skal brukes til å gi folk som trenger det anledning til å finne indre ro og kontakt med seg selv.