New Water Ways er et forskningsprosjekt som ledes av NIVA, og med SoCentral og Vann- og avløpsetaten i Oslo som noen av samarbeidspartnerne. En viktig oppgave for New Water Ways er å utforske hvordan kommunale myndigheter kan involvere innbyggere i arbeidet med håndtering av overvann.

Med et borgerpanel stikker kommunen fingeren i jorda og tar sine innbyggere med på råd. Panelet består av 20 tilfeldig utvalgte innbyggere på Grefsen Kjelsås som er invitert med inn i en prosess for å gi konkrete anbefalinger til Vann- og avløpsetaten i Oslo på spørsmålet:

Hvordan kan kommunen legge til rette for at dere som innbyggere best involveres i håndteringen av overvann på Grefsen-Kjelsås, for eksempel ved å ta i bruk virkningsfulle tiltak på egen tomt?

Borgerpanelet vil møtes på ettermiddagen 4 ganger á 3 timer i januar og februar 2021. I første omgang blir møtene digitale.
7. januar gjennomførte vi første samling! Her fikk panelet tilført kunnskap om overvannsproblematikken generelt og på Grefsen/Kjelsås spesielt. Hvorfor overvann er et økende problem, hva de juridiske sidene ved håndtering av overvann er, hvilken strategi kommunen har og hva innbyggerne selv kan gjøre ble belyst. Innleggene fra fagpersonene kan du lese her. Og her finner du lenke til faktaark om overvann fra Oslo kommune.

Panelet diskuterte i grupper hvilke dilemmaer og muligheter overvann skaper, og pekte på hva de ser behov for å vite mer om, for å etter hvert kunne komme med anbefalinger til beslutningstakere i kommunen. Panelet skal møtes fire ganger på kveldstid, og etter første samling var responsen svært god og engasjementet høyt. 

Involvering gir tillit
En av deltakerne oppsummerte det slik: “Det var veldig spennende og litt overraskende at det er så mange flinke fagfolk som jobber med denne problematikken. At de vil stikke fingeren i jorda og høre hva vi vanlige folk mener, gir meg tillit til at de til slutt vil komme frem til bra tiltak som kan fungere”.

Vi kommer til å dele en kort oppsummering fra hver samling her.