SoCentral logo
Bli medlem

Espen Mikkelsen

Helseetaten

Hei! Jeg jobber med velferdsteknologi i Oslo kommune, nærmere bestemt som prosjektleder i VIS-prosjektet (Velferdsteknologi i Sentrum) i Bydel Gamle Oslo. I forbindelse med dette er jeg også med i spredningsprosjektet for velferdsteknologi i regi av Helseetaten. Velferdsteknologi jeg har kunnskap om er blant annet elektroniske medisin/multidosedispensere, avstandsoppfølging, trygghetsalarmer og digitalt tilsyn.