SoCentral logo
Bli medlem

Guri Jørstad Wingård

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet

Min arbeidsplass på Sentralen er knyttet til driften av tiltaket Nabolag Oslo. Her rekrutterer vi frivillige fra hele Oslo som ønsker å stille opp som "gode naboer" for nybosatte flyktninger. De frivillige følges opp med veiledning og støtte. Vi samarbeider med introduksjonsprogrammet i åtte bydeler. Tiltaket er en utløper av Refugees Welcome-bevegelsen og driftes i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet med økonomisk støtte fra Oslo kommune. Forøvrig er jeg samfunnsforsker med doktorgrad i debattanalyse, lektor og skribent - med et sterkt engasjement for demokrati, menneskerettigheter, medborgerskap og deltakelse.