SoCentral logo
Bli medlem

Hilde Moen Solberg

Bare hyggelig

Jeg jobber for å få på plass en samfunnskafé, i første omgang på Bogerud i Østensjø bydel, som skal være en universell samfunnstjeneste med borgeropplæring, folkeopplysning og kulturoversettelse. Jeg vil samarbeide med bydel, kommune og næringsliv, og med andre sosiale entreprenører, for å få folk i arbeid, og for å skape en møteplass hvor alle kan føle seg sett i hverdagen.