SoCentral logo
Bli medlem

Ida Schage Donovan

Sollerud Holding AS

Praktikant hos IMPACT Norway og Jobber med CSR på vegne av Schage Eiendom AS eierforum