SoCentral logo
Bli medlem

Kirstine Holst Jansen

GoodMove AS

Jeg er GründerMama for Moving Mamas, som kobler arbeidsliv og innvandrerkvinner. MM Academy tilbyr innvandrerkvinner en god reise inn i norsk arbeidsliv, og konkret jobberfaring gjennom MM gREen der vi jobber med REdesign og REparasjon, og gjennom MM Rent der Mamas kan leies ut til ulike eksterne arbeidsgivere. Og vi tilbyr også næringslivet å vise samfunnsansvar i praksis ved å gi oss overskuddsmateriell, åpne dører for salgsbesøk og samlokalisering, samt åpne for jobberfaring for Mamas. Slik forsøker vi å gjøre flere av FNs 17 bærekraftsmål mer håndgripelige og konkrete for de samarbeidspartnerne vi møter, og arbeider for en fremtid som er bærekraftig, inkluderende og etisk. Jeg er utdannet siviløkonom fra NHH i 1990, og har all min erfaring fra virksomheter i privat sektor; fra store som Statoil til mellomstore og helt små start ups. Jeg vokste opp i småby og har jobbet noe internasjonalt, og er nok blitt ganske god til å kommunisere med og i ulike miljøer og kulturer. Ta gjerne kontakt om du ønsker innspill fra mine kompetanseområder.