SoCentral logo
Bli medlem

Kristian Ribe

Kristiania byplankontor AS

Arkitekt MNAL (AHO 2006) med bred erfaring innen byutvikling og urbanisme, plan og regulering, infrastruktur/samferdsel/kollektiv; tverrfaglige utredninger, eiendomsutvikling og prosjektledelse. Etablerte høsten 2018 Kristiania byplankontor AS, med målsetning om å jobbe med komplekse detalj- og områdereguleringer i byområder, utredninger og arkitekturprosjekter.

Temaer

Byutvikling

Tags

konseptutviklingproject managementurbanismeplanlegging etter plan- og bygningsloven