SoCentral logo
Bli medlem

Lars Ueland Kobro

USN - Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon

SESAM (SESAM – Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon / Høgskolen i Sørøst-Norge) forsker på sosial innovasjon. Jeg er selv forsker og daglig leder for senteret som ikke er et senter i fysisk forstand, men som samler sammen forskere ad-hoc til løpende forskningsprosjekter. Vi bygger kunnskap, nettverk og erfaring rundt temaer med relevans for å forstå rollen til sosialt entreprenørskap i velferdssamfunnet. Jeg beveger meg mye rundt både i Norge og i Europa for øvrig, når jeg er i Oslo sitter jeg – eller har møter – her i SoCentral inkubatoren. Til daglig har jeg et kontor i Porsgrunn. HSN har 8 campuser i tre fylker, se www.usn.no