SoCentral logo
Bli medlem

Øyvind Sandvold

Ferd Sosiale Entreprenører AS

Forretningsutvikler hos Ferd Sosiale Entreprenører

Tags

barn og ungeeffektmålingimpactoperational managementsosent