SoCentral logo
Bli medlem

Synnøve Vervik

Psykisk Helsenett

Hei, Jeg er styremedlem og nestleder i Psykisk helsenett. Vi er en nyoppstartet organisasjon bestående av psykologer som ønsker å ta i bruk digitale verktøy for å spre kunnskap om hvordan alle mennesker kan ivareta den psykiske helsen vår best mulig. Vi er nå i gang med å utvikle nettbaserte kurs i angst- og depresjonsmestring.