SoCentral logo
Bli medlem

CBH prosjekt- og designledelse AS

Designledelse sørger for en styrt utvikling av nyskapende resultater. Resultater som bidrar til bedre brukeropplevelser, økt samfunnsnytte og høyere inntjening.

Temaer

Arbeid