SoCentral logo
Bli medlem

Ecoteria AS - Greenbuilt.no

Vi samler flere løsninger for helse, miljø og samfunn på en plattform, inspirerer og deler kunnskap i SoMe og på events fordi det mangler oppmerksomhet, kunnskap og tar tid å finne. Greenbuilt.no - helse- og miljøriktige prosjekter og produkter for byggenæringen Ecoteria.no - gode løsninger for helse, miljø og samfunn for forbrukermarkedet Ecoteria AS ble etablert i 2015