SoCentral logo
Bli medlem

Fundatum og Det Platonske Akademi

I Fundatum ønsker vi å utvikle engasjerte unge mennesker gjennom å styrke deres personlige utvikling, kompetanse og samfunnsengasjement. Dette gjør Fundatum gjennom kurs, lederutvikling og rådgivning, i samarbeid med ideell sektor, kommuner, organisasjoner og utdanningssteder, samt Europeiske prosjekter gjennom EØS-midlene. Veivalgprogrammet er et lederutviklingsprogram for unge ledere fra 16-18 år i ideell sektor arrangert av tidligere deltakere Dannelsesprogrammet til Sparebankstiftelsen DNB. De har gått sammen om å skape organisasjonen Det Platonske Akademi som arrangerer Veivalgprogrammet på ideell basis.

Medlemmer

Gard Hongslo