SoCentral logo
Bli medlem

Impact Norway

IMPACT driver i dag kurative og forebyggende helseprosjekter i 14 land gjennom et omfattende og kompetent nettverk av autonome, lokale stiftelser: International Federation of Impact Organisations (IFIO). Prosjektene utføres i et bilateralt samarbeid mellom finansierende og implementerende partnere. Med mobile konsepter som sykehustog, sykehusbåt, flytende klinikker og firehjulsdrevne biler med operasjonstelt og tilhørende utstyr på tilhenger, bringer IMPACT helsetjenester ut til fattige områder preget av dårlig infrastruktur og manglende helsetilbud. Prosjektene sikrer marginaliserte deler av lokalbefolkningens behov for primærhelsetjenester. Gratis, enkle kirurgiske inngrep reverserer unødvendige funksjonshemminger, og gir mennesker syn, hørsel og bevegelighet tilbake. Prosjektet bidrar direkte til oppnåelse av Bærekraftsmål 3 «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder», spesielt delmål 3.8 «Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, herunder beskyttelse mot økonomisk risiko, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester samt trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris».