SoCentral logo
Bli medlem

Kristiania byplankontor AS

Kristiania byplankontor AS har arbeidsfelt innen komplekse detalj- og områdereguleringer i byområder, utredninger og arkitekturprosjekter.

Temaer

Byutvikling

Medlemmer

Kristian Ribe