SoCentral logo
Bli medlem

Leanspire AS

Jeg tror på at alle har noe de brenner for, noe de ønsker å få til, stort eller smått! Gjennom en femtrinns prosess tilrettelagt for bedrifter identifiserer vi hva som inspirerer og driver enkeltpersonene og selskapet. Hva er bedriftens stemme, hva ønsker den å oppnå, og hva hindrer den i å nå sitt målbilde? Jeg er opptatt av å se bedriften og nøkkelpersonene for hvem de faktisk er og hva de ønsker å oppnå, slik at de kan bevisstgjøres sin egen verdi og handlingsrom.