Mette Øinæs Habberstad

SoCentral
Prosjektleder og løsningsutvikler. Jobbet lenge med kommunikasjon, markedsføring, og utvikling av strategi. Budskapsutvikling, presentasjonstrening og mediehåndtering. Prosesser for forankring, nye samarbeid og gjennomføring.

Oppsummering fra samling 1

admin
7. januar gjennomførte vi første samling! Her fikk panelet tilført kunnskap om overvannsproblematikken generelt og på Grefsen/Kjelsås spesielt. Hvorfor overvann er et økende problem, hva de juridiske sidene ved håndtering av overvann er, hvilken strategi kommunen har og hva innbyggerne selv kan gjøre ble belyst.

Innleggene fra fagpersonene kan du lese her. Og her finner du lenke til faktaark om overvann fra Oslo kommune.

Panelet diskuterte i grupper hvilke dilemmaer og muligheter overvann skaper, og pekte på hva de ser behov for å vite mer om, for å etter hvert kunne komme med anbefalinger til beslutningstakere i kommunen. Panelet skal møtes fire ganger på kveldstid, og etter første samling var responsen svært god og engasjementet høyt. 

Involvering gir tillit
En av deltakerne oppsummerte det slik: “Det var veldig spennende og litt overraskende at det er så mange flinke fagfolk som jobber med denne problematikken. At de vil stikke fingeren i jorda og høre hva vi vanlige folk mener, gir meg tillit til at de til slutt vil komme frem til bra tiltak som kan fungere”.

Vi kommer til å dele en kort oppsummering fra hver samling her. 
Like Comment