Marie Harbo Dahle

SoCentral

Anbefalingene fra borgerpanelet er klar - her er rapporten

admin
Jeg visste ingenting om overvannsproblemer og hvor stor utfordring det er før jeg deltok her, akkurat der jeg bor er det ikke et stort problem. Nå er jeg blitt en slags ambassadør og snakker med kompiser og andre om det.

– deltaker i borgerpanelet om overvann på Grefsen og Kjelsås
Her er introduksjonen borgerpanelet gir sine egne anbefalinger, etter at de hadde jobbet sammen gjennom fire kvelder: "Vi er 20 personer som bor på Grefsen og Kjelsås, som ble tilfeldig utvalgt til å delta i dette borgerpanelet. Vi fikk i oppdrag å komme med anbefalinger til Oslo kommune om hvordan de kan legge til rette for at vi som innbyggere best involveres i håndteringen av overvann på Grefsen og Kjelsås.

Vi har selv erfart at overvann er et økende problem i vårt område. Tettere bebyggelse kombinert med mer og kraftigere regn i fremtiden gjør at vi vet utfordringene vil bli større. For de fleste av oss var det nytt at også vi som innbyggere har et ansvar for håndtering av overvann. Det er positivt at kommunen nå ønsker å involvere innbyggerne."

Hvilke konkrete anbefalinger borgerpanelet endte med å gi kommunen, kan du lese i rapporten:

Like Comment

Oppsummering fra samling 3

admin
På de tidligere samlingene har deltakerne fått møte og snakke med ulike fageksperter, og bearbeidet denne nye kunnskapen sammen i grupper. På  samlingen 4. februar var det på tide å begynne å sortere og systematisere de refleksjonene og innspillene de så langt har kommet med.

I introduksjonen til samlingen fikk de beskjed om at dette kunne bli en litt frustrende opplevelse - og det ble det for noen! I gruppearbeidet denne gangen jobbet vi i en slags digital world cafe. Det betyr at alle grupper jobbet var innom alle temaene, og at de jobbet i de samme dokumentene. Det kan være utfordrende nok når man sitter rundt et bord, men å jobbe i delte dokumenter på Zoom med endringsmerker, kommentarer og forslag som ikke er ens egne er ikke et lett oppdrag. 

Digitale borgersamlinger skjer nå over hele verden siden planlagte prosesser har måttet tilpasse seg pandemien. Det drives pionerarbeid overalt, også her på Grefsen og Kjelsås, for hvordan vanlige folk kan komme sammen, diskutere og bli enige, også digitalt.

Etter et par timers intensiv gruppearbeid sammen med fasilitatorene møttes vi igjen i hovedrommet for å dele refleksjoner fra dagen. Mange av deltakerne valgte å trekke fram at de andre de var på gruppe med kom med gode og fornuftige innspill, og var på tross av strabasene fornøyde med hva panelet i fellesskap hadde klart å få til. En av deltakerne mente det var ganske utrolig hva de har klart å jobbe fram i samarbeid, på bare tre kvelder.

Fjerde og siste samling skjer på Zoom 18. februar, og da skal deltakerne formulere konkrete anbefalinger og sammen ferdigstille en rapport til Oslo kommune.
Like Comment

Her er borgerpanelet!

admin

Møt de 20 menneskene som er med i borgerpanelet! Her er på andre samling, sammen med oss fasilitatorer fra SoCentral. 3000 innbyggere på Grefsen og Kjelsås fikk i høst en SMS med forespørsel om å registrere sin interesse - 267 svarte, og av disse gjorde vi et representativt utvalg basert på kjønn, alder og bosted. Her er de!