Marie Harbo Dahle

SoCentral
Kjære medlemmer! Er det noen av dere som kunne trenge litt ekstra hjelp til våren?

For å gjøre det enklere for dere å inkludere folk utenfor arbeidslivet har vi en ordning hvor du får gratis medlemskap i 3 mnd til en praktikant - enten det er noen som er utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, eller som trenger å være i praksis for å lære språk.

I dag fikk jeg en epost som jeg derfor gjerne vil dele med dere:

Hei! Jeg jobber som praksiskoordinator på Oslo Voksenopplæring Rosenhof. Vi har et kurs for innvandrere med høyere utdanning hvor vi kombinerer norskopplæring på et akademisk nivå med relevant praksis. Målet er at praksis etter hvert skal kunne føre til relevant arbeid for en målgruppe som ofte er i jobber de er overkvalifiserte for.
 
Vi har behov for å komme i kontakt med flere arbeidsgivere som kan tilby praksisplass for våre deltakere. Det er ønskelig at praksis også skal kunne føre til ansettelse dersom det fungerer bra og at det er et rekrutteringsbehov hos arbeidsgiver, men vi har naturligvis forståelse for at dette kan være vanskelig å garantere.
 
Våre deltakere har ulik utdanningsbakgrunn og profil og er motivert for ulike typer jobber. Oppstart vil være fra januar 2020, og praksis er 2 fulle arbeidsdager i uka.
 
Jeg ringer gjerne/avtaler et møte dersom dere ønsker å snakke nærmere om dette. Håper dette er noe som kan være av interesse.
 
Med vennlig hilsen
Selma Heilmann
Språkpraksiskoordinator
+47 90186549
Våren 2021 gjennomfører Impact StartUp Norge et nytt akseleratorprogram for oppstartsselskaper som endrer verden.
 
Impact StartUp er et halvtårs skreddersydd akseleratorprogram med skulder til skulder forretningsutvikling, relevant nettverk og introduksjon til sosiale investorer. Gjennom programmet får selskapene hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell. Dette får de via skulder-til-skulder forretningsutvikling med erfarne gründere, samt verktøy for sosial-og miljømessig målstyring, finansiering og skalering. Selskapene får også tilgang på InvestorLab som er et nettverk av social impact investors og en InnkjøpsLab som jobber med samarbeid mot offentlig sektor. Flere SoCentral-medlemmer har deltatt tidligere.

Vi i SoCentral-teamet har vært med å utvikle programmet fra starten av, men nå eies og drives det av Ferd Sosiale Entreprenører, med støtte fra blant annet Wilstar og Klaveness.

Les mer om hvordan du kan søke her.
Inkludering av de som opplever å stå utenfor samfunnet har ofte vært basert på fysiske møter, oppfølging og relasjonsbygging. Da samfunnet stengte ned på grunn av covid-19 var det mange sektorer som måtte omstille seg til et digitalt arbeidsliv. Slike kjappe omstillinger er alltid utfordrende og mange har måttet lære seg nye verktøy og tenkt i nye kreative baner i sitt inkluderingsarbeid. Men det har også kommet uvurderlige erfaringer og løsninger som man vil ta med seg videre i fremtiden.

I alle de nordiske landene finnes det innovative prosjekter, initiativer og organisasjoner som jobber for et mer inkluderende samfunn. Nordisk inkluderingsdag er en møteplass for nordiske aktører som jobber med inkludering av både ungdom, eldre, barn, minoriteter eller mennesker utenfor arbeidslivet. Der formålet er å bidra til læring og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser.

I årets nordiske inkluderingsdag ønsker vi å stille spørsmålene og dele erfaringer rundt: Hvordan har denne digitale omstillingen påvirket inkluderingsarbeidet i Norden? Hvilke erfaringer er blitt gjort som man vil ta med seg videre i fremtiden? Har det vært vellykkede digitale omstillinger som andre kan inspireres av og lære av på tvers av sektorer og landegrenser?

Påmelding til det digitale arrangementet gjør du her. Frist: 17. november kl. 14!

Nordisk inkluderingsdag er et samarbeid mellom Inkluderingsdagene på SoCentral, Kybri, Reach for Change Danmark og Voksenåsen - Senter for svensk-norsk samarbeid.

Inkluderingsdagene er en møteplass for alle som jobber med inkludering, fra offentlig, privat og frivillig sektor. Den finner sted i Rogaland og Oslo. Les mer på
www.inkluderingsdager.no.