Ragnhild Leine Grebstad

SoCentral
"Kjenn din kunde" er et nødvendig utgangspunkt for ønsket samarbeid med offentlig sektor, på samme måte som samarbeid med kunder fra andre sektorer. "Kræsjkurs i offentlig sektor" setter fokus på samfunnsoppdraget offentlig sektor har, hvordan dette utløser behov for å drifte og utvikle tjenester i ulike sektorer og på ulike nivå hos statlige aktører (nasjonalt og regionalt).

Nok kunnskap om og kjennskap til "din" offentlige kunde/samarbeidspartner på det området du jobber med, øker sjansen for at du lykkes i samarbeidene dine, og det er denne kunnskapen skal vi legge grunnlag for i dette kurset.

Kræsjkurs i offentlig sektor har også en del 2 som holdes av DLA Piper og fokuserer på offentlige anskaffelser. Del 2 vil bli satt opp i løpet av 2021, og i mellomtiden kan du se korte snutter om dette temaet i medlemsportalen under ressursbasen.

Fredag 3. februar fra klokken 12.00 - 14.00
Maks 13 deltakere

Meld deg på arrangementet her
Vika videregående skole søker partnere til skolefaglig samarbeid. Vi ønsker å koble læringsarbeidet på samfunnet rundt skolen og spesielt bedrifter og organisasjoner som peker inn i fremtiden. Det er viktig at opplæringen til elevene settes i perspektiv og de møter autentiske oppgaver og utfordringer. Målet for denne workshopen er å etablere kontakt med aktuelle parter, gjøre skolens profil kjent og se på muligheter for samarbeid som tilfører alle involverte en merverdi.

Vika videregående skole er den første av to etapper i utviklingen av en ny videregående skole i Oslo (en offentlig skole). Vika videregående skole får beliggenhet i Cort Adelers gate 30 frem til 2025 og skolen vil tilby studiespesialiserende utdanningsprogram til 5 paralleller. I 2025 skal skolen etter planen flytte inn i nyrenoverte lokaler i Myntgata 2. Her skal skolens utvides med ytterligere to utdanningsprogram; restaurant- og matfag samt salg, service og reiseliv. Det er planen at aktører fra næringsliv, kultur og organisasjoner skal leie seg inn i deler av bygningen i Myntgata under forutsetning av at man inngår i et faglig samarbeid med skolen.

Kritisk tenkning, kreativitet, samhandling, kommunikasjon og medborgerskap skal hjelpe oss til å finne gode løsninger på komplekse problemer allerede fra i dag. Morgendagen byr på nye muligheter og utfordringer vi enda ikke kjenner omfanget av. Vår verdensoppfatning og liv forstyrres hver dag av både kriser og nye oppfinnelser som tvinger frem et behov for å tenke nytt. Vi må stimulere kreativiteten og vi må trene på å omsette ideer til praksis – fremtiden kaller på handling, og handling krever dybdekunnskap og kompetanse. Elevene må fremfor alt trenes på å utvikle smidige tankesett, der de ser muligheter i å prøve og feile. Vi må utvikle samarbeid og tørre å tenke sammen med parter som tradisjonelt ikke har samarbeidet.

For å realisere dette vil Vika videregående skole ta utgangspunkt i det 21. århundrets ferdigheter. På Vika er samfunnsinnovasjon en helt sentral del av skolens kjerne og alle elever trener på å bli endringsagenter – såkalte “Change Makers”. De skal bli aktive agenter i sitt eget liv, hvordan de i seg selv utgjør en viktig ressurs og gjennom samarbeid og samhandling kan bidra til innovative endringer og bærekraftige løsninger på problemer som miljø, utenforskap, fattigdom eller konflikter. Felles for alle er det sosiale aspektet og på Vika videregående vil undervisningen bygge på en vektlegging av empati og samhandling. 

Elevene skal ha kontakt med aktører innen organisasjoner, høyere utdanning og næringsliv, som spiller en viktig rolle i å sette det faglige innholdet inn i en relevant og aktuell sammenheng. Vi mener at forskere og personer fra næringsliv og organisasjoner utgjør viktige ressurser, og vi inviterer dem inn på skolen, fysisk eller på nettet, eller vi oppsøker dem i sitt miljø. Gjennom dette arbeidet vil elevene få tilgang på verdifull kunnskap og oppleve relevans i fagene samtidig som de vil bli stimulert til kritisk tenkning. Videre kan for eksempel være aktuelt at elevene får muligheten til å jobbskygge i en organisasjon eller bedrift og de kan få en mentor blant eksterne aktører. Samtidig mener vi at elevene utgjør en viktig ressurs som kan være nyttig for bedrifter. De kan gjennomføre små enkle oppdrag uten kostnader, hvilket kan være nyttig for blant andre start-up virksomheter å nyttiggjøre seg.

Skolen er også interessert i samarbeid i større prosjekter der man eventuelt har behov for elever og lærere fra videregående skole. Elevene på Vika videregående skole skal utvikle sitt eget “Change Maker-prosjekt”. Her får de sammen med en gruppe muligheten for å velge hvilket fagområde og problemstilling de ønsker å fordype seg i. Prosjektet vil være en del av vurderingsgrunnlaget i fagene som velges ut av elevene (i samråd med lærerne) og det begynner allerede i Vg1. Dette arbeidet skal gi elevene mulighetene for å gå i dybden på et selvvalgt tema, jobbe aktivt med dette tema og forske på egen læringsprosess. Progresjonen i prosjektet vil gå fra individfokus på seg selv som endringsagent til å innta et globalt perspektiv. I forbindelse med dette prosjektet kan det også være aktuelt å trekke inn eksterne som eksperter eller mentorer for elevene.

Fredag 11. februar fra klokken 14.00 - 15.00
Maks 13 deltakere.

Meld deg på arrangementet her