Thomas Evensen

SoCentral
Teknolog og tidligere leder av kulturhus.