Cathrine

Oppsummering fra samling 2

admin
De 20 tilfeldig utvalgte innbyggerne på Grefsen-Kjelsås møttes til andre digitale samling torsdag 21.januar, denne gangen for å diskutere og reflektere rundt spesifikke problemstillinger om overvannshåndtering og hvordan innbyggerne best kan involveres av kommunen. 

Arild Ohren, stipendiat fra NTNU holdt et innlegg om deliberative prosesser, som bl.a dette borgerpanelet og større borgersamlinger.
Cathrine Skar fra SoCentral viste frem ulike måter andre borgerpaneler har utformet anbefalinger på, og ulike former for å involvere innbyggere i å definere og løse felles samfunnsutfordringer.

Flere spørsmål dukket opp på første samling. Bent Braskerud fra VAV  og Yvona Holbein fra PBE var til stede for å svare på oppfølgingsspørsmål
De bidro også underveis, og delte blant annet linker til aktuelle kart og planinnsyn.

Deltakerne hadde gjort seg flere refleksjoner etter første samling:
Har tenkt på hva det er jeg kan gjøre? Har sett på hva som kan gjøres utenfor hos meg. Sett på hvordan vannet renner ned på kommunal vei. Ikke noe nytt, men det har fått et annet fokus hos meg når vi nå har fått dette oppdraget. Har også vært å sjekket nedløpet. Det er spennende hva man kan gjøre selv.” 

“Tenkt mye på hvilken organisatorisk utfordring der er å engasjere private huseiere”

Panelet skal i de neste to samlingene arbeide videre med å utarbeide konkrete anbefalinger til kommunen. De møtes igjen 4. og 18. februar. 
Like Comment